MOŽNOSTI LÉČBY

Stávající léčebné možnosti pro pacienty s chronickým renálním selháním jsou:

  • Transplantace
  • Peritoneální dialýza
  • Hemodialýza

Hemodialýza se doposud prováděla v dialyzačních střediscích, která se většinou nachází v nemocnicích.

Ve světě má své pevné místo v nabídce léčebných možností domácí hemodialýza (HHD), kdy se pacienti léčí ve svém domácím prostředí. Tato možnost je nyní k dispozici i pacientům v České republice.

Je určena především pro motivované pacienty, kteří následně hrají ve své léčbě aktivní úlohu. Léčbu si provádějí sami nebo s pomocí rodinných příslušníků či jiných ošetřujících osob.

Velkou výhodou je to, že pacienti mohou v domácím prostředí provádět intenzivnější režim s častější léčbou, kdy je dialyzační léčba podobnější činnosti zdravých ledvin, které fungují kontinuálně. Stručně řečeno, pacienti tak mohou využívat čas, který mají k dispozici, skutečně k dialyzační léčbě, ne ho trávit čekáním na sanitu, dopravou do dialyzačního střediska atd.

BIONEXT MEDICAL S.R.O.

Hošťálkova 392/1a
169 00 Praha 6 – Břevnov
Czech Republic

ONDŘEJ BYDŽOVSKÝ

PAVEL ČVANČAR

DOMÁCÍ DIALÝZA

TKÁŇOVÁ REGENERACE

BIONEXT MEDICAL S.R.O.

Hošťálkova 392/1a
169 00 Praha 6 – Břevnov
Czech Republic

ONDŘEJ BYDŽOVSKÝ

PAVEL ČVANČAR