VÝHODY INTENZIFIKOVANÝCH DIALYZAČNÍCH REŽIMŮ

u

Jaké výhody poskytuje domácí dialýza?

Kromě zlepšení kvality života zde uvádíme

Benefity týkající se kvality života

 • Více energie
 • Lepší chuť k jídlu, liberalizovaná dieta a příjem tekutin
 • Kratší doba zotavení po léčbě

Klinické benefity

 • Lepší kontrola krevního tlaku s menší potřebou medikace
 • Efektivnější kontrola hladiny fosfátů a zmenšení nutnosti užívání jejich vazačů
 • Lepší odstraňování uremických toxinů (mimo jiné středních až velkých molekul) s následným zlepšením nutričního stavu
 • Mírnější přírůstek hmotnosti nahromaděním tekutiny mezi dialýzami
 • Snížení nežádoucích symptomů během hemodialýzy (křeče, intradialytické hypotenze)
 • Menší hypertrofie levé srdeční komory
 • Kratší doba zotavení po léčbě
 • Snížení deprese a menší potřeba antidepresiv
 • Zlepšené přežívání
 • Lepší mentální a fyzické zdraví

Zlepšení kvality života

Flexibilní terapie s možností provádět léčbu v průběhu dne nebo přes noc dává pacientům kontrolu nad jejich denním režimem. Bez nutnosti vyrovnat se s pevným režimem dialyzačního střediska, pacienti mohou být schopni pokračovat v práci, cestovat nebo trávit více času s rodinou a přáteli. Přes zdravotní výhody, které domácí hemodialýza může přinášet osobám s chronickým onemocněním ledvin, tato forma léčby není pro každého. Domácí hemodialýza s NxStage System One vyžaduje pacienta a partnera, kteří jsou připraveni být proškoleni v používání systému a kteří budou následovat pokyny pro zajištění správné funkce systému. Uváděné výhody domácí hemodialýzy nemusí pocítit všichni pacienti.

Chcete zlepšit kvalitu života Vašich pacientů s chronickým onemocněním ledvin? Neváhejte a

Máte zájem o články a reportáže, které vyšli na téma domácí dialýzy? Pak je tu pro vás naše sekce

BIONEXT MEDICAL S.R.O.

Hošťálkova 392/1a
169 00 Praha 6 – Břevnov
Czech Republic

ONDŘEJ BYDŽOVSKÝ

PAVEL ČVANČAR

DOMÁCÍ DIALÝZA

TKÁŇOVÁ REGENERACE

BIONEXT MEDICAL S.R.O.

Hošťálkova 392/1a
169 00 Praha 6 – Břevnov
Czech Republic

ONDŘEJ BYDŽOVSKÝ

PAVEL ČVANČAR