VÝHODY SYSTÉMU NxStage System One

u

Co je to NxStage System One?

Unikátní systém pro pacienty, kteří se bez dialýzy neobejdou

Jednoduchý pro učení, ovládání a používání

– od počátku vyvíjen a navržen pro domácí užití a obsluhu pacienty

 • Snadné zakládání setů (zakládací kazeta s předpřipojeným dialyzátorem, snížené riziko dotykové kontaminace)
 • Snadná a intuitivní obsluha, jednoduchý k naučení (v porovnání se zaškolením k používání tradičních dialyzačních přístrojů – doloženo výsledky studie KIHDNEy European cohort)
 • Jednoduchá a bezpečná úprava vody pro přípravu dialyzačního roztoku (automatická regulace)
 • Bez potřeby dodávání chemikálií, výměna čistící sady až za 12 týdnů při standardní kvalitě vstupní vody
 • Rychlé čištění (jen setřením), není třeba provádět tepelnou / chemickou desinfekci

Pohodlný a flexibilní pro domácí použití

– jednoduchá a rychlá instalace, výrazně nižší dopad na domácí rozpočet pacientů

 • Kompaktní rozměry
 • Flexibilní manipulace s přístrojem (možnost přemisťování v rámci domácnosti)
 • Minimální úpravy v domácnosti pacienta (žádné úpravy elektrických a vodovodních rozvodů)
 • O 80 % nižší náklady na vodu / elektřinu (evidovaná data – ze 2 multicentrických studií ve Velké Británii a Švédsku)

Široká škála léčebných možností

– spolehlivá a flexibilní léčba, která přináší možnost pokračovat v plnohodnotném životě

 • Možnost cestovat (snadno přemístitelný přístroj, jednoduché připojení (standardní elektrická zástrčka, dialyzační roztok připravovaný v šaržích nebo dodávaný ve vacích))
 • Flexibilita předpisu léčby vyhovující životnímu stylu pacienta
 • Podpůrný počítačový program „Dosing calculator“ (pro volbu vhodného dialyzačního režimu dle zadaných parametrů pacienta)
 • Frekventní dialýza může mít pozitivní
  vliv na připravenost pacienta pro transplantaci ledvin.

Bezpečná léčba

– celý koncept je postaven na předcházení rizik spojených s dialyzační léčbou prováděnou pacienty nebo jejich rodinnými příslušníky v prostředí mimo zdravotnická zařízení

 • Snadné zakládání setů, sety 2 v 1 (krev / dialyzát) (zakládací kazeta s předpřipojeným dialyzátorem, uzavřený okruh, snížené riziko dotykové kontaminace a vniknutí vzduchu do systému)
 • Menší objem krevní cesty bez kontaktu krev / vzduch, nižší potřeba antikoagulace
 • Sofistikované samočinné testování systému před a během léčby
 • Systém alarmů v případě vychýlení léčby ze stabilního stavu pro bezpečnost pacienta během léčby
 • Snadné přerušení / předčasné ukončení léčby v případě nevolnosti / diskomfortu pacienta
 • Jednoduchá a bezpečná úprava vody pro přípravu dialyzačního roztoku (automatická regulace)

Účinná léčba

– flexibilita předpisu léčby vyhovující životnímu stylu pacienta

 • Léčba s frekvencí 3 – 7x týdně
 • Krátká denní až prodloužená noční léčba
 • Léčba dostupná širšímu spektru pacientů
 • Možnost zvážení a výběru vhodného režimu léčby s pacientem za pomoci podpůrného počítačového programu „Dosing calculator“

Zaujala Vás možnost domácí dialýzy? Neváhejte a

BIONEXT MEDICAL S.R.O.

Hošťálkova 392/1a
169 00 Praha 6 – Břevnov
Czech Republic

ONDŘEJ BYDŽOVSKÝ

PAVEL ČVANČAR

DOMÁCÍ DIALÝZA

TKÁŇOVÁ REGENERACE

BIONEXT MEDICAL S.R.O.

Hošťálkova 392/1a
169 00 Praha 6 – Břevnov
Czech Republic

ONDŘEJ BYDŽOVSKÝ

PAVEL ČVANČAR