První pacient v České republice dostal při operaci namísto poškozeného menisku jeho umělou náhradu z polykarbonátu, která se dokáže vhojit do těla a zabrání dalšímu poškozování chrupavky. Operaci provedli čeští lékaři ve spolupráci s belgickým profesorem Renem Verdonkem.

I když jde o relativně složitou operaci hluboko v kloubu, po níž následuje dvou– až tříměsíční rehabilitace, má podle profesora Tomáše Trče z kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Motol tento způsob léčby jednoznačné výhody. Detaily o pacientovi, který náhradu dostal, nemocnice neuvedla.

„Doposud se poranění menisku a kloubních pouzder řešila částečným odstraněním defektní části kloubu, v lepším případě sešitím trhliny menisku. Nezamezilo se však postupnému poškozování chrupavky, což se nakonec muselo řešit výměnou celého kloubu,“ popsal. Chrupavka se dále nepoškozuje

Náhrada chybějící části nebo i celého menisku uměle vytvořeným komponentem, který se vstřebá, umožňuje podle Trče úspěšnou léčbu pacientů s bolestivým poškozením menisku bez následného omezování zátěže a při zachování plné funkčnosti při tlumení nárazů v kloubu.

Při poškození menisku totiž v kloubním pouzdru vzniká prázdný prostor, kde se při zatížení výrazně zvyšuje tlak na chrupavku, která se poškozuje. Může to vést až k nutnosti kolenní kloub nahradit. Pokud se však poškozená část, nebo i celý meniskus nahradí umělým komponentem, je tlumicí efekt zachován a chrupavka se už nepoškozuje. Pacienti nebudou muset na další operace

Nový postup, kdy se využívají inovativní materiály v rámci tzv. tkáňové regenerace, chtějí motolští lékaři využít u pacientů s nezhojitelným roztržením menisku nebo při ztrátách meniskové tkáně.

Zabrání se tím také rozvoji artrózy, čímž se pacient vyhne daleko více zatěžujícím operacím.

URL| http://www.novinky.cz/domaci/396233-prvni-cesky-pacient-ma-misto-menisku-nahradu-z-polykarbonatu-ktera-se-vhoji-do-tela.html

Zdroj: DENIK.CZ
Datum: 29.02.2016
Odkaz: http://www.denik.cz/zdravi/prvni-pacient-v-cesku-dostal-nahradu-menisku-ktera-se…
Rubrika: Zdraví
Oblast: Internet – Zpravodajství