TKÁŇOVÁ REGENERACE

UPOZORNĚNÍ

Následující stránky obsahují odborné informace o zdravotnických prostředcích a jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.

Vstupem na další stránky potvrzuji, že jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.

BIONEXT MEDICAL S.R.O.

Hošťálkova 392/1a
169 00 Praha 6 – Břevnov
Czech Republic

ONDŘEJ BYDŽOVSKÝ

PAVEL ČVANČAR

TKÁŇOVÁ REGENERACE

BIONEXT MEDICAL S.R.O.

Hošťálkova 392/1a
169 00 Praha 6 – Břevnov
Czech Republic

ONDŘEJ BYDŽOVSKÝ

PAVEL ČVANČAR